KİMİM BEN ?

Burası
düzenlenecek.

HİZMETLERİM I
ALAN 1

Düzenlenecek

ALAN 2

Düzenlenecek

ALAN 3

Düzenlenecek

BECERİ

TASARIM BECERİLERİ

PHOTOSHOP
50%
CSS
40%
JAVASCRİPT
30%
FLASH
30%

WEB BECERİLERİ

HTML
90%
PHP
50%

HOBİ

DİL BECERİLERİ

İLETİŞİM